กำหนดส่งบทความ


(1) ช่วงเวลารับบทความและชำระเงิน

     Early Bird Registration

     บรรยาย         1,000 บาท

     โปสเตอร์        1,500 บาท

 

หมดเขต

31 กรกฎาคม 2561

 

     บรรยาย         1,500 บาท

     โปสเตอร์        2,000 บาท

ขยายเวลา

ถึง 31 ตุลาคม 2561

(2) ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา

     บุคคลทั่วไป       500 บาท

หมดเขต

31 ตุลาคม 2561

(3) วันส่งรายการแก้ไขบทความ

    วันส่งบทความแก้ไข

    วันออกหนังสือตอบรับบทความ

    วันจัดการประชุม

ถึง 15 ตุลาคม 2561

ถึง 31 ตุลาคม 2561

15 พฤศจิกายน 2561

21 ธันวาคม 2561

(4) ทริปศึกษาดูงาน ไทย – สปป.ลาว (2 วัน 1 คืน)

    ท่านละ 4,900 บาท

    ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561

 

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ถึง

31 ตุลาคม 2561

 


นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018