กำหนดส่งบทความ


1.

ช่วงเวลารับบทความและชำระเงิน

 
 

Early Bird Registration

บรรยาย 1,000 บาท

โปสเตอร์ 1,500 บาท

หมดเขต

31 กรกฎาคม 2561

 

บรรยาย 1,500 บาท

โปสเตอร์ 2,000 บาท

หมดเขต

30 กันยายน 2561

2.

ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา

บุคคลทั่วไป 500 บาท

หมดเขต

31 ตุลาคม 2561

3.  

วันส่รายการแก้ไขบทความ

วันส่งบทความแก้ไข

วันออกหนังสือตอบรับบทความ

วันจัดการประชุม

ถึง 15 ตุลาคม 2561

ถึง 31 ตุลาคม 2561

15 พฤศจิกายน 2561

21 ธันวาคม 2561

4. 

ทริปศึกษาดูงาน ไทย-สปป.ลาว (2 วัน 1 คืน)

ท่านละ 4,900 บาท

ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ถึง

31 ตุลาคม 2561

 


นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018