ประมวลภาพกิจกรรม

# หัวข้อกิจกรรม ลิงค์รูปภาพ
1 พิธีเปิด Banic2018

2 พิธีการ ช่วงเช้า

  อาจารย์

  ผู้ร่วมงาน

  นักศึกษา(Staff)

  นักศึกษาร่วมงาน

3 ห้องย่อย 15-204

4 ห้องย่อย 15-205

5 ห้องย่อย 15-307

ประมวลคลิปกิจกรรม

# หัวข้อกิจกรรม ดาวน์โหลดคลิป
1 ห้องย่อย 15-204

15-204-1
15-204-2
15-204-3
15-204-4
15-204-5
15-204-6
15-204-7
15-204-8

2 ห้องย่อย 15-205

15-205-1
15-205-2
15-205-3
15-205-4
15-205-5
15-205-6
15-205-7
15-205-8
15-205-9

2 ห้องย่อย 15-205

15-307-1
15-307-2
15-307-3
15-307-4
15-307-5
15-307-6
15-307-7
15-307-8

News

# หัวข้อข่าว File วันที่เพิ่ม
1 กำหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

18 ธ.ค. 61 15:03:59
2 ตารางการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย

12 ธ.ค. 61 12:42:00
3 ขยายเวลาการรับบทความ ถึง 31 ตุลาคม 2561

6 ต.ค. 61 13:11:44
4 ขยายเวลาการรับบทความ ถึง 31 ตุลาคม 2561

6 ต.ค. 61 08:30:07
5 คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความในรูปแบบโปสเตอร์

28 ส.ค. 61 13:53:53
6 ดาวน์โหลดโบชัวร์ประชาสัมพันธ์

8 ส.ค. 61 10:44:21

Conference Event

# หัวข้อ File
1 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2
2 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3
3 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4
4 นำเสนอห้อง 8201
5 นำเสนอห้อง 8301
6 นำเสนอห้อง 8304
7 International room 15-307
8 International room 15-308
9 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1